مشاوره، مرجع آموزش نوین مدیریت پزشکی

کسب و کارها فضاهایی کاملا رقابتی شده اند.مدیریت مراکز پزشکی و دندانپزشکی نیز از این قائده مستثناء نخواهند بود.افزایش آمار پذیرش دانشگاهها، بازگشت و فارغ التحصیلی دانشجویان خارج از کشور و دانشگاههای پردیس، مشکلات عدیده ی اقتصادی و کاهش قدرت خرید خدمات مردم، بحران های دوره ای اقتصادی و تاثیر مستقیم برتجهیزات، ابزار و مواد پزشکی و دندانپزشکی و نیز قوانین گاها یکطرفه ی اداره کار و … همه و همه شرایط را برای احداث، فعالیت و موفقیت یک مرکز درمانی سخت تر از پیش ساخته.
مجموعه ی حاضر با عنوان Aide.VIP , مجموعه مطالب ارزشمندی است که در قالب کتاب مدیریت مراکز درمانی و به قلم مهدی غفارزاده، مشاور کسب و کارهای حوزه ی درمانی و دانش آموخته MBA Dental  به تحریردرآمده.مجموعه ای مفید که حاصل یک دهه تجربه های کاری وی و نیز بومی سازی مطالعه و بهره مندی از کارگاههای فراوانی در حوزه ی پزشکی و دندانپزشکی است و افتخار دارد با مقدمه و تاییدیه تنی چند از متخصصان عرصه ی پزشکی و دندانپزشکی مزین شده باشد.

نکته ی برجسته ی این مجموعه، تمرکز تخصصی بر عرصه ی فعالیت های پزشکی و دندانپزشکی، کاربردی بودن آموزش ها و نیز نکته ای بودن آن است تا بتواند هر نکته را به عنوان یک هدف اجرایی سرلوحه ی کار تیم درمانی قرارداد و نتایج حاصله را رصد کرد.

فهرست
error: Content is protected !!